Barndom och kulturella artefakter: platsen som skapas runt bilderboken.

Forfatter
Simonsson, M.
Kilde
I: Halldén, G. (red). Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 119-139). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Formålet med studien var å undersøke bildebokens posisjon og betydning som skaper av "steder for barn" og "barns steder" i svenske barnehager.

Resultat

Undersøkelsen viser at bildebøker kan støtte barn i å forvandle "steder for barn" til "barns steder" fordi bildene i bildebøkene er kulturelle artefakter som stimulerer barnas fantasi og kreativitet, og dermed støtter deres egen kulturskaping. Forfatteren oppdaget at barna bruker bildebøkene på en aktiv og kompleks måte i en kontinuerlig fortolknings- og forhandlingsproses. Barna ønsker ikke bare å få lest bøkene høyt; de vil gjerne selv "lese" bildene og lage sine egne ideer om historien. Ved hjelp av interaksjon skaper barna tredimensjonale rom på grunnlag av todimensjonale bilder. Bildene i bildebøkene beskriver miljøer som barna tar inn og utvikler videre. Utfordringene og fornøyelsen ved å skape steder synes å være svært viktig for barna – kanskje viktigere enn det endelige produktet. Bildebøkene utgjør et felles rom som kan brukes til å ekskludere andre. Førskolelærere risikerer å forstyrre barnas fiktive steder når bildebøkene blir introdusert som et felles sted for alle. Det kan også oppstå flere rom på samme tid omkring bildeboken – for eksempel tilskuere og handlende. Bøkene kan også bidra til å skape et fredelig rom preget av kroppslig trivsel, rekreasjon og beskyttelse.

Design

Etnografisk studie utført ved hjelp av observasjon i en periode på 13 uker, noe som gav 35 timer med videoopptak. Studien omfatter 53 barn i alderen tre til fem år (25 jenter og 28 gutter).

Referanser

Simonsson, M. (2007). Barndom och kulturella artefakter: platsen som skapas runt bilderboken. I: Halldén, G. (red). Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 119-139). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.