Barns multimediala berättande: En länk mellan mediakultur och pædagogisk praktik.

Forfatter
Klerfelt, A.
Kilde
Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogisk og didaktik.
År
2007

Formål

Denne avhandlingen undersøker barns digitale fortellinger og kulturelle meningsskaping som forbindelsesledd mellom pedagogisk praksis og mediekulturen. Studien undersøker hvordan mediekulturen og den pedagogiske praksisen gjenspeiler seg i interaksjonen mellom barn og førskolelærere når de møtes for å lage historier ved hjelp av digital teknologi. Hva formidler barn ved hjelp av multimedieproduksjonene, og hvilken sammenheng er det mellom denne kommunikasjonen og ulike pedagogiske praksiser?

Resultat

Avhandlingen viser hvordan barn kan integrere erfaringene fra mediekulturen med den institusjonelle praksisen og forsterke virksomheten som kulturprodusenter. Den viser også hvordan barn og førskolelærere bygger bro mellom den pedagogiske institusjonen og mediekulturen ved hjelp av interaktive prosesser og bildefortellinger. Undersøkelsen viser dessuten hvordan førskolelærere kan skifte posisjon når den pedagogiske situasjonen forandrer seg som følge av at det blir utviklet ny teknologi.

Design

Avhandlingen er en etnografisk, kvalitativ studie. Studien tar utgangspunkt i sosiokulturell teori, og den bygger på observasjoner og videodokumentasjon av 34 barn i alderen to til ti år fra 17 forskjellige institusjoner (barnehager og fritidshjem) gjennom to år. I tillegg er det gjennomført intervjuer med førskolelærerne.

Referanser

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande: En länk mellan mediakultur och pædagogisk praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogisk og didaktik..

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.