The Playing Learning Child: Towards a pedagogy of early childhood.

Forfatter
Samuelsson, I. P.; Carlsson, M. A.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research 52 (6) S. 623-641.
År
2008

Formål

Denne studien er en teoretisk artikkel som har til formål først å gjennomgå bakgrunnen for og kjennetegnene ved barns lek og læring i barnehagen og de første skoleårene, og deretter å bygge videre på de siste årenes forskningsresultater om barns læring i barnehage og sammenholde dem med fagplanen for de første skoleårene. Til slutt er det studiens formål å komme med anbefalinger til en bærekraftig pedagogikk i fremtiden som ikke skiller lek fra læring.

Resultat

Studien konkluderer med at lek og læring kan integreres og benyttes i form av utviklingspedagogikk i barnehagen. 

Forskerne legger vekt på at lek ikke er det samme som læring, og omvendt, men at det finnes lekedimensjoner i læringen og læringsdimensjoner i leken som det er viktig å arbeide med i forbindelse med små barns læring og utvikling. Det finnes for eksempel kreativitet, ”som om-leker”, mindfulness og mulighetstenking. Den måten førskolelæreren organiserer barnas omgivelser og opplevelser på, er avgjørende for barnas læringsmuligheter. Derfor må førskolelæreren internalisere den pedagogiske læreplanen og hele tiden være i den i arbeidet, og det betyr å se muligheter overalt i barnas omgivelser, å bidra til et utfordrende og rikt miljø og å bruke sin kunnskap til å skape situasjoner, lekemiljøer og oppgaver der lek og læring blir integrert. Førskolelæreren skal være i stand til å sette seg inn i barnets verden, og det bør være fokus på kommunikasjons- og interaksjonsprosessen mellom barn og voksne slik at barna kontinuerlig kan bli utfordret og oppmuntret til å fortsette å skape mening i verden. Det krever at førskolelæreren samtidig er både barnesentrert og sentrert om målet for læringen.

 

Design

Studien er en kunnskapsoppsummering (review-studie) av eksisterende forskning med tanke på å utvikle en utviklingspedagogisk teori.

Referanser

Samuelsson, I. P. & Carlsson, M. A. (2008). The Playing Learning Child: Towards a pedagogy of early childhood: Scandinavian Journal of Educational Research 52 (6) S. 623-641.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.