Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem.

Forfatter
Persson, S.
Kilde
Stockholm: Vetenskapsrådet.
År
2008

Formål

Med utgangspunkt i svensk forskning fra 1990–2007 kartlegger og analyserer studien vilkårene for barns læring i barnehager, førskoleklasser og fritidsordninger. Læring forstås bredt, og kartleggingen omfatter studier av barn som lærende, av læreprosessene og av hva som læres i en institusjonell, historisk og sosial kontekst. Studien legger dessuten vekt på betydningen av at barnehager og fritidsordninger er frivillige, mens skolen er obligatorisk.

Resultat

Hoveddelen av den gjennomgående forskningen har et kvalitativt design og studerer få institusjoner.

Teorier og teoriutvikling fra forskningen har samlet sett et pluralistisk perspektiv.

Det blir pekt på tre forhold som har betydning for barns læring: 1) institusjonens plassering i utdanningssystemet, 2) de institusjonelle og historiske tradisjonene som påvirker førskolelæreres/læreres praksis, 3) den samfunnsmessige funksjonen og statusen institusjonen har. Rapporten avsluttes med en kritisk diskusjon samt forslag til fremtidig forskning. Studien viser for øvrig at barnehagene og fritidshjemmenes underordning i utdanningssystemet har innvirkning på førskolelærernes praksis.

Design

Studien ble gjennomført ved å finne og analysere rapporter fra den svenske forskningen på feltet. Forskningskartleggingen dekker perioden 1990–2007.

Referanser

Persson, S. (2008). Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige