Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier.

Forfatter
Jensen, M.
Kilde
Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2008

Formål

Studien ser på hvilke kognitive ferdigheter et barn må være i besittelse av for å kunne leke. Det overordnede forskningsspørsmålet handler om sammenhengene mellom to–fem-årige barns kognitive ferdigheter og deres deltakelse i lek.

Resultat

Lek er et særlig komplisert domene der hverdagens lover og regler kan brytes. Det å navigere i leken er komplisert, men barn navigerer etter en rekke lekesignaler i form av lyder, smil og latter, lekegjenstander, antallet aktører osv. En sammenligning av gruppene av barn på henholdsvis tre og fem år viser at de femårige barna i forhold til yngre barn har nådd et kognitivt nivå der de både kan utføre og forstå leker med høy redundans, og de går dermed inn i leken med større grad av kognitiv forståelse enn de yngre barna. Studien viser også at fireåringer forstår lekereglene bedre enn treåringer.

Design

Undersøkelsen er designet som etnografisk aksjonsforskning. Dataene ble innsamlet i fire barnehager og omfatter eksperimenterende testdata og observasjoner og videoopptak av grupper av i alt 45 barn i alderen to til fem år – herav to tredeler gutter og en tredel jenter. Gruppene er satt sammen slik at de varierer med hensyn til både barnas alder og variabler som synes å ha betydning for leken.

Referanser

Jensen, M. (2008). Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen er finansiert av Universitetet i Göteborg.