Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren: TF-rapport nr. 243.

Forfatter
Håkonsen, L.; Lunder T. E.
Kilde
Telemark: Høgskolen i Telemark.
År
2008

Formål

Studien vurderer kostnadsforskjeller i barnehagesektoren med særlig vekt på forskjeller mellom kommunale og private barnehager i Norge.

Resultat

Studien viser at private barnehager i gjennomsnitt er billigere enn kommunale barnehager, noe som stemmer overens med tidligere resultater. Analysen vurderer hva de eventuelle forskjellene består av, og hvilke årsakssammenhenger som skaper forskjellene. Analyseresultatene blir diskutert i lys av dagens finansieringsmodell for barnehager og mulige fremtidige endringer av denne.

Design

Studien er designet som en kartleggingsstudie. Dataene består av informasjon om kostnader som er hentet inn fra norske kommuner, supplert med spørreskjemaer og annen dokumentasjon fra en undersøkelse av 50 tilfeldig valgte norske kommuner.

Referanser

Håkonsen, L.; Lunder, T. E. (2008). Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren: TF-rapport nr. 243. Telemark: Høgskolen i Telemark.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.