Personalförstärkningar i förskolan: Utvärdering av statsbidrag fördelat under åren 2005 och 2006.

Forfatter
Skolverket
Kilde
Stockholm: Skolverket.
År
2008

Formål

Studien har som formål å følge opp og evaluere det statstilskuddet som ble tildelt barnehagene i årene 2005 og 2006 med den hensikt å øke antall ansatte og demed legge til rette for å styrke kvaliteten i barnehagene. Studien undersøker om statstilskuddet er blitt brukt til det tiltenkte formålet.

Resultat

Resultatene av undersøkelsen viser at langt de fleste kommunene har tatt imot statstilskuddet.
Cirka halvparten av de kommunene som har mottatt tilskudd, har brukt midlene til å øke antall ansatte og dermed redusere antall barn per voksen. En tredel av kommunene har brukt midlene til barn med spesielle behov, mens de resterende kommunene har kombinert de to bruksområdene. Studien konkluderer dermed med at statstilskuddet har hatt den ønskede virkningen.

Design

Studien er designet som en kunnskapsoppsummering (review-studie) og bygger på kvantitative data fra alle kommunene i Sverige.

Referanser

Skolverket (2008). Personalförstärkningar i förskolan : Utvärdering av statsbidrag fördelat under åren 2005 och 2006. Stockholm: Skolverket.

Oppdragsgiver

Skolverket i Sverige