Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries.

Forfattere
Brodin, J.
Hollerer, L.
Renblad, K.
Stancheva-Popkostadinova, V.
Kilde
Early Child Development and Care 185(6), 968-981.
År
2015

Formål

Formålet med studien er å belyse hva barnehagelærere fra tre land (Sverige, Østerrike og Bulgaria) forstår som «kvalitet i barnehagen». Disse tre landene er valgt fordi barnehagen i enkelte land (for eksempel Sverige) er ansett som like viktig som skolen, mens den i andre land (for eksempel Østerrike og Bulgaria) fortsatt er et spørsmål om barnepass.

Resultat

Studien finner både likheter og forskjeller mellom de tre landene når det gjelder hvilke faktorer barnehagelærerne rangerer som mer eller mindre viktige for kvaliteten i barnehagen.

Det viser seg at ti faktorer topper listen over faktorer som ifølge barnehagelærerne spiller en viktig rolle for kvaliteten i barnehagen. Av disse ti faktorene er det seks faktorer som barnehagelærerne i alle de tre landene mener er relevante for kvaliteten i barnehagen: 1) min egen holdning, 2) antall barn i avdelingen, 3) antall barnehagelærere, 4) arbeidsklimaet, 5) relasjonen mellom barn og voksne og 6) den pedagogiske planleggingen. Disse faktorene gjelder både prosess og struktur. Ingen av landene vekter dokumentasjon høyt.

Ser man nærmere på resten av de ti faktorene som rangerer øverst, er det likheter mellom Sverige og henholdsvis Østerrike og Bulgaria. Barnehagelærerne i Sverige og Østerrike er enige om at pedagogisk ledelse og felles verdier er faktorer som bidrar til kvalitet i barnehagen, mens disse faktorene ikke spiller en nevneverdig rolle for kvaliteten ifølge barnehagelærerne fra Bulgaria. Derimot rangerer de bulgarske barnehagelærerne i likhet med de svenske en nasjonal rammeplan (curriculum) for barnehagen høyt, mens denne rangeres lavt blant barnehagelærerne fra Østerrike.

 

Design

Datainnsamlingen bygger på et spørreskjema som ble besvart av i alt 117 barnehagelærere (preschool teachers and child care workers) fra 45 barnehager (preschools). 58 av disse barnehagelærerne er fra Sverige, mens 29 er fra Østerrike og 30 fra Bulgaria. En rekke av spørsmålene i spørreskjemaet gjelder strukturelle og organisatoriske forhold på et generelt nivå, for eksempel spørsmål om rammeplan (curriculum) og barnehagereformer, mens andre handler om hvordan arbeidet er organisert, for eksempel spørsmål om antall barnehagelærere og barn, sammensetningen av barn og den pedagogiske ledelsen. Det er også samlet inn data om de ansattes bakgrunn, nærmere bestemt om utdanning, arbeidserfaring og videreutdanning, og avslutningsvis er det stilt spørsmål om arbeidsmiljøet og det pedagogiske arbeidet i barnehagen, for eksempel om planlegging, evaluering og oppfølging samt dokumentasjon av arbeidet og evaluering av barnas individuelle læring og generelle utvikling.

Referanser

Brodin, J., Hollerer, L., Renblad, K. & Stancheva-Popkostadinova, V. (2015). Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries. Early Child Development and Care 185(6), 968-981.

Oppdragsgiver

Uoplyst