Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment.

Forfattere
Ibfelt, T.
Engelund, E.H.
Permin, A.
Stenløkke Madsen, J.
Schultz, A.C.
Percival Andersen, L.
Kilde
Journal of Environmental Health 78(3), 24-29.
År
2015

Formål

Formålet med undersøkelsen er å fastslå forekomsten av bakterier og virus i barnehagemiljøet samt å lokalisere gjenstandene (som leketøy og puter) hvor forekomsten av sykdomsfremkallende organismer er høyest.

Resultat

Undersøkelsen viser at tykktarmsbakterier (koliforme bakterier) primært ble funnet i toalett- og kjøkkenområder, mens bakterier fra nese/svelg (nasofaryngeale bakterier) oftest forekom på tøy og tekstiloverflater i barnehagens lekeområde. Luftveisvirus forekom overalt i barnehagemiljøet, særlig på leketøy. Studien viser dermed at bakterier og virus, særlig luftveisvirus, er til stede overalt i barnehagen. Leketøy var primært kontaminert med luftveisvirus, mens avføringsbakterier (fekale bakterier) og -virus forekom hyppigst i toalett- og kjøkkenområder. Studien tyder på at leketøy kan være blant de mest infiserte objektene i en barnehage, og at infisert leketøy muligens bidrar til indirekte overføring av sykdomsfremkallende organismer.

Design

Undersøkelsen er basert på bakterie- og virusprøver samlet inn i 23 integrerte barnehager (daginstitutioner) i to danske kommuner. Antall barn per institusjon varierte fra 24 til 149, og det totale antallet barn var 1820. Det ble testet for mage–tarm-virus seks steder i alle barnehagene og for luftveisvirus tre steder. Bakterielle tester ble foretatt 15 steder i hver av de 23 barnehagene.

Referanser

Ibfelt, T., Engelund, E.H., Permin, A., Stenløkke Madsen, J., Schultz, A.C. & Percival Andersen, L. (2015). Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment. Journal of Environmental Health 78(3), 24-29.

Oppdragsgiver

Dette arbeidet ble støttet av Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som en del av innovasjonskonsor-tiet «Sundhed i Børneinstitutioner».