Characteristics of risky play.

Forfatter
Sandseter, E. B. H.
Kilde
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), S. 3-21.
År
2009

Formål

Denne studien undersøker hva som gjør barns lek risikofylt, og formålet er å finne ut hvilke karakteristika det er mulig å vurdere risikofylt lek ut fra. Risikofylt lek kan generelt defineres som nervepirrende og spennende former for lek som involverer en risiko for å komme til skade.

Resultat

Studien identifiserte to kategorier som hadde innflytelse på risikofylt lek: de miljømessige forholdene, som karakteriseres ved de forholdene som utgjør lekeplassen, og de individuelle forholdene, som karakteriseres ved hvordan barnet leker. Barnets risikovillighet avhenger av hvordan barnet subjektivt oppfatter de risikoene som er forbundet med den aktuelle leken. Barn og voksne har noen ganger svært forskjellig oppfatning av hvilke leker som er risikofylte, og hvilke omgivelser som er forbundet med risiko. Studien bidrar til økt fokus på barns naturlige risikovillighet i leken, og hva som karakteriserer risikofylt lek.

Design

Studien er kvalitativt designet og bygger på observasjon, videoopptak og feltnotater.

Referanser

Sandseter, E. B. H. (2009). Characteristics of risky play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), S. 3-21.

Sandseter, E. B. H. (2009). Affordances for Risky Play in Preschool: The Importance of Features in the Play Environ-ment. Early Childhood Education Journal, 36(5), S.439-446.

Sandseter, E. B. H. (2009). Children’s Expressions of Exhilaration and Fear in Risky Play. Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), S. 92-106.

Sandseter, E. B. H. (2009). Risky play and risk management in Norwegian Preschools – a Qualitative observational study. Safety science monitor, 13(1), S. 1-12.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.