Særlige dagtilbud til børn efter § 32 en status to år efter.

Forfatter
Bengtsson, S.
Kilde
København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
År
2009

Formål

Formålet med rapporten er å kartlegge de eksisterende spesialbarnehagene i henhold til § 32 i den danske loven om sosiale tjenester, som først og fremst består av spesialbarnehager og spesialgrupper i vanlige barnehager.

Resultat

Det finnes 150–180 institusjoner i Danmark med spesialbarnehager etter tjenestelovens § 32 med i alt 2 000–3 000 barn. Langt de fleste av disse barna er mellom 3 og 7 år, mens en mindre del er mellom 8 og 17 år. Minst 59 institusjoner er spesialbarnehager, minst 35 er grupper av barn med nedsatt funksjonsevne som er integrert i vanlige barnehager, mens bare noen få er enkeltintegrerte barn som hører inn under § 32 i loven om sosiale tjenester. Det er uklart hvor grensen går mellom barnehage etter loven om sosiale tjenester og barnehage etter barnehageloven. Kommunens politiske organisering ser ut til å ha betydning for hvilke tilbud som gis, og ikke alle kommuner har barnehager med tilbud i henhold til § 32.

Design

Studien tegner et øyeblikksbilde av hvilke tilbud som gis i henhold til loven, basert hovedsakelig på kvantitative opplysninger. Studien bygger på spørreskjemaer som ble distribuert til kommuner og lokale barnehager som har tilbud i samsvar med § 32 i loven om sosiale tjenester. Forut for dette ble det gjennomført en pilotfase med intervjuer for å få hjelp med utarbeidelsen av spørreskjemaene til henholdsvis kommunene og barnehagene. Også intervjumaterialet inngår i den samlede analysen.

Referanser

Bengtsson, S. (2009). Særlige dagtilbud til børn efter § 32 en status to år efter. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Oppdragsgiver

Indenrigs- og Sosialministeriet