Children´s development of social identity in transitions. Game Playing: negotiating rules and identities.

Forfatter
Winther-Lindqvist, D. A.
Kilde
Amercian Jounal of Play, 2(1), 60-84.
År
2009

Formål

Avhandlingen undersøker barns utvikling av sosial identitet i overgangsperioder da de bytter fra én offentlig institusjon til en annen. Avhandlingen består av fire artikler, og tre av dem handler om barn i barnehage.

Resultat

Både de 5–6-årige og de 12–13-årige barna er både reflekterende og ikke-reflekterende i den forberedende fasen av overgangen. Barn fra begge aldersgrupper forhandler om sin og andres identitet ved hjelp av det som blir oppfattet som passende aktiviteter og relasjoner i forhold til alder, kjønn og institusjonell ramme. Begge aldersgruppene opplevde uventede og krevende omstendigheter underveis i overgangen, og reagerte på disse ved å forsterke sine personlige deltakelsesmetoder, ressurser og sosiale strategier, selv om det forelå et utviklingspress som tilsa at de burde forandre disse.

Design

Undersøkelsen er en motivert etnografisk studie. Datainnsamlingen besto av intervjuer med henholdsvis 5–6-årige og 12–13-årige barn samt observasjoner av barnas samvær i forskjellige sammenhenger før og etter et institusjonelt skifte.

Referanser

Winther-Lindqvist, D. A. (2009). Children´s development of social identity in transitions. København: Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet. Winther-Lindqvist, D. A. (2009). Game Playing: negotiating rules and identities. Amercian Jounal of Play, 2(1), 60-84.

Oppdragsgiver

Institut for psykologi, Universitetet i København