Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform.

Forfatter
Lind, U.
Kilde
Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, 6. Stockholms universitet.
År
2010

Formål

Formålet med avhandlingen var å utforske og utfordre betingelsene for bildespråk og estetiske læringsprosesser i barnehage og skole. Avhandlingen undersøkte de funksjonene og prosessene som knyttet seg til arbeidet med bildespråk og estetiske læringsprosesser, og de vilkårene som regulerte og disponerte de visuelle og pedagogiske handlingsrommene. Formålet med avhandlingen var også å reflektere over og gi innsikt i Reggio Emilia-pedagogikkens arbeidsmetoder.

Resultat

Studien forholder seg ikke eksplisitt til resultater i vanlig forstand, men den viser at barnas lek med farger, tekster og bilder førte til nye sosiale maktrelasjoner og -posisjoner, både mellom barn og mellom barn og voksne. Det oppsto en gruppeidentitet blant barna der de ved hjelp av diverse morsomme bemerkninger og historier om "de voksne" skapte en felles diskurs. Den felles diskursen dekonstruerte den asymmetriske makten mellom voksne og barn og gav grobunn for nye sosiale maktrelasjoner og posisjoner.

Design

Datamaterialet består av fire forskjellige feltstudier i barnehager der det ble brukt videoobservasjoner, bilder, feltnotater og førskolelæreres arbeid med dokumentasjon som beskriver bildebaserte og andre kreative aktiviteter. Datamaterialet er analysert ut fra poststrukturalistisk teori med fokus på verdier, hierarkier, dikotomier og maktformer slik de blir utøvd i pedagogisk og estetisk praksis.

Referanser

Lind, U. (2010). Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, 6. Stockholms universitet.

Oppdragsgiver

Socialvetenskapliga forskningsrådet