”Non-cognitive child outcomes and universal high-quality child care”.

Forfatter
Datta Gupta, N. og Simonsen
Kilde
Journal of Public Economics, 94(1-2), 30-43.
År
2010

Formål

Studiens formål var å undersøke om treåringer hadde utbytte av å være i et omsorgstilbud sammenlignet med å bli passet hjemme, målt ved hjelp av ikke-kognitivt utbytte hos barna. Dessuten ville studien undersøke om det hadde noe å si hvor mange timer barna deltok i omsorgstilbudet.

Resultat

Studien avdekket at det ikke hadde noen innvirkning på barn i treårsalderen å bli passet utenfor hjemmet sammenlignet med å bli passet av foreldrene, målt etter ikke-kognitivt utbytte. Studien fant imidlertid følgende forskjeller i virkningen av å bli passet i barnehage og familiebarnehage: Gutter av mødre med lav utdanning viste seg generelt å ha utviklet sine ikke-kognitive ferdigheter dårligere når de var plassert i familiebarnehage, enn når de var plassert i barnehage. Dessuten avdekket studien at opphold i barnehage ut over 30 timer i uken kan ha negativ innvirkning på barnets ikke-kognitive ferdigheter.

Design

Studien bygger på opplysninger fra den danske Børneforløbsundersøgelsen (eng. Danish Longitudinal Survey of Children – DASCL), som følger cirka 6000 barn født i perioden 15. september til 31. oktober 1995. Disse dataene brukes til å lage et pseudoeksperiment der variasjoner i kommunenes tilbud av garanterte plasser til enten barnehage eller familiebarnehage brukes som eksperimentvariabel.

Referanser

Datta Gupta, N. og Simonsen, M. (2010). ”Non-cognitive child outcomes and universal high-quality child care”. Journal of Public Economics, 94(1-2), 30-43.

Oppdragsgiver

uoplyst