”Barns forestillinger om helse og sunnhet: Har barnehagens helsefokus betydning?”.

Forfatter
Lundheim, R. og Furuset
Kilde
Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(5), 384-395.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke hva fire- og femåringer tror og mener om sunnhet og helse, og om det har betydning for denne oppfatningen hvorvidt de går i en barnehage med særlig fokus på sunnhet eller en barnehage uten slikt fokus.

Resultat

Forskerne kom frem til at det var bare ett spørsmål med signifikant forskjell i svarene mellom barn som går i barnehage med særlig fokus på sunnhet, og barn som går i barnehage uten slikt fokus. Det gjelder hvorvidt barna tror at man lettest blir syk av å leke inne eller ute. Barn i barnehager med særlig fokus på sunnhet mener i større grad at barn som leker utendørs, lettere blir syke. Svarene ble kontrollert med tanke på forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper, og det ble ikke funnet betydelige forskjeller. Dessuten oppdaget forskerne at barna generelt hadde mye kunnskap om sunnhet, og at de primært hadde fått denne kunnskapen fra foreldrene og sekundært fra bøker og tv. Barna oppgav barnehagen som det stedet der de hadde fått minst kunnskap om sunnhet.

Design

Studien bygger på 88 gruppeintervjuer med fire og fem år gamle barn fra syv barnehager i Trondheim, hvorav fire barnehager la spesielt vekt på sunnhet. Barna ble intervjuet parvis med utgangspunkt i en bildebok. Svar på spørsmål om sunnhet, helse og ernæring ble notert underveis i et strukturert svarskjema. Resultatene ble analysert statistisk for å se om det var forskjell på svarene fra barna i de to barnehagetypene.

Referanser

Lundheim, R. og Furuset, K. (2010). ”Barns forestillinger om helse og sunnhet: Har barnehagens helsefokus betydning?”. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(5), 384-395.

Oppdragsgiver

uoplyst