”Affordances in outdoor environments and children’s physically active play in pre-school”.

Forfatter
Storli, R. og Hagen
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 445-456.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å undersøke aktivitetsnivået i barns utendørslek, og å undersøke om og i hvilken grad omgivelsene spiller noen rolle for hvor aktive barna er. Denne studien undersøkte barns utendørslek henholdsvis på lekeplassen i en norsk barnehage og i naturen.

Resultat

Undersøkelsen viser at barna utforsker og bruker lekeplassen til forskjellige aktiviteter. Blant annet sykler, graver og klatrer barna. Ute i naturen er de mest utbredte aktivitetene å samle materialer fra naturen og bruke dem til å bygge og leke med, og å klatre, gå og løpe ved stranden. Når man sammenligner data fra de tre dagene, viser analysen ingen betydelige forskjeller i det gjennomsnittlige nivået av fysisk aktivitet. Barna har omtrent samme aktivitetsnivå i begge typene omgivelser. Når barnas aktivitetsnivå sammenholdes, er det høy korrelasjon mellom nivået av aktivitet fra dag til dag. Det betyr at barna ser ut til å ha nesten samme aktivitetsnivå uavhengig av det miljøet de leker i.

Design

16 barn – 7 jenter og 9 gutter – i alderen tre til fem år deltok i undersøkelsen. For å måle nivået av fysisk aktivitet ble det festet et akselerometer i et belte om livet på alle barna. Et akselerometer er et lite, endimensjonalt måleapparat som ikke forstyrrer barna i leken. Det måler all vertikal fysisk aktivitet med unntak av aktiviteter som kun utføres av overkroppen (som kasting og løfting), samt sykling og svømming. Hver måling varte i 102–136 minutter og ble utført i samme tidsrom hver dag. I løpet av en periode på seks måneder ble det utført målinger to dager på barnehagens lekeplass (vinter og vår) og én dag av lek ute i naturen (vår). I tillegg til målingene med akselerometer ble det samtidig utført observasjoner. Alle lekesituasjonene var initiert av barna.

Referanser

Storli, R. og Hagen, T.L. (2010). ”Affordances in outdoor environments and children’s physically active play in pre-school”. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 445-456.

Oppdragsgiver

uoplyst