”Det aktiva barnet? En forskningsöversikt”.

Forfatter
Fransson, K.
Kilde
Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik, 121-141. Malmø: Malmö högskola.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å kartlegge idrettsvitenskapelig forskning som befinner seg i spenningsfeltet mellom den svenske barnehagen og skolen, læring, bevegelse og idrett (fysisk aktivitet).

Resultat

I perioden 1995–2008 ble det publisert 106 barnehagerelaterte avhandlinger som dreiet seg om idrett. Halvparten av dem ble utgitt i løpet av de siste fem årene. Avgrenset til svensk språk ble antall avhandlinger 78. Etter en rask gjennomgang av disse sto det igjen 71 avhandlinger som var relevante for studien. I avhandlingene opptrer det i alt 62 kvinnelige og 11 mannlige forskere. 16 av avhandlingene kommer fra universitetet i Stockholm, 15 fra universitetet i Göteborg og 12 fra universitetet i Lund og høyskolen i Malmö. De resterende er skrevet av forskere ved universitetene i Uppsala, Linköping, Örebro, Umeå, Alnarp, Karlstad, Luleå og Växjö. 55 av avhandlingene ble skrevet i tilknytning til profesjonshøyskoler. Ifølge forfatteren tyder det på at det først og fremst er førskolelærere som interesserer seg for barnehagen som forskningsområde. I tillegg til idrett og fysisk aktivitet fokuserer avhandlingene blant annet på barn, førskolelærere og barnehager, foreldre, samarbeid, relasjonen til skolen og profesjonsutdannelsene.

Design

Kartleggingen bygger på et bibliometrisk søk i avhandlinger fra perioden 1995–2008. Det ble søkt emnevis i databasen LIBRIS. Søkekriteriene var at avhandlingene skulle handle om idrett og sport og svenske barnehager eller skoler, og at de skulle være skrevet på svensk.

Referanser

Fransson, K. (2010). ”Det aktiva barnet? En forskningsöversikt”. Persson, S. (red.). Barndom, lärande, ämnesdidaktik, 121-141. Malmø: Malmö högskola.

Oppdragsgiver

uoplyst