”Women’s education levels and its impact on their attitudes towards children’s health development”. Early Child Development and care, 181(1), 73-87.

Forfatter
Bjørgen, K.
År
2011

Formål

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mødre og kvinnelige førskolelæreres utdanningsnivå og deres holdninger til og oppfatning av helsen blant barn i barnehage samt deres holdninger til barns helsemessige utvikling.

Resultat

Studien viser at høyt utdannede mødre i større grad legger vekt på forskjellige sider ved en positiv utvikling i barnas helse enn mødre med lavere utdanningsnivå. De ansatte i barnehagene hadde i større grad enn mødrene en felles forståelse av hvilke faktorer som fremmer god helse for barn. Høyt utdannede mødre nevner i større grad enn lavt utdannede faktorer som utendørs lek, frisk luft og en strategi for sukker, som viktige for å utvikle god helse hos barn. De verdsetter også i større grad det at barna deltar i matlaging, og de nevner samarbeid mellom barnehagen og foreldrene som en faktor som fremmer helsen.

Design

Alt i alt deltok 310 kvinner fordelt på 196 mødre og 114 førskolelærere og barnehageassistenter fra tolv barnehager i en spørreskjemaundersøkelse. Spørreskjemaet inneholdt 19 kategorier med spørsmål som blant annet tok for seg mat, måltider, ernæring, fysisk aktivitet og barns engasjement og deltaking. Svarene ble analysert i SPSS.

Referanser

Bjørgen, K. (2011). ”Women’s education levels and its impact on their attitudes towards children’s health development”. Early Child Development and care, 181(1), 73-87.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.