“Preschool outdoor play environment may combine promotion of children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina”. Science & Sports, 26, 72-82.

Forfattere
Boldemann, C.
Dal, H.
Mårtensson, F.
Cosco, N.
Moore, R.
Bieber, B.
Blennow, M.
Pagels, P.
Raustorp, A.
Wester, U.
Söderström, M.
År
2011

Formål

Formålet med undersøkelsen var å studere den innvirkningen barnehagens utemiljø har på barnas fysiske aktivitetsnivå, og i hvor stor grad utemiljøet utsetter barna for solstråling.

Resultat

Undersøkelsen viser at vegetasjonen, det vil si busker og trær, som er integrert i barnehagens utemiljø, gir barna både fysisk aktivitet og solbeskyttelse, og dermed er fysisk aktivitet og solbeskyttelse ikke uforenelige. Studien indikerer altså at barnas bruk av utemiljøene fører til solbeskyttelse gjennom barnas egne valg av lekesteder, såfremt utemiljøet har vegetasjon som gir barna flere valgmuligheter.

Design

Ni barnehager i Malmö ble valgt ut til undersøkelsen. Barnehagenes utemiljø ble kategorisert etter størrelse, terreng og vegetasjon for å vurdere lekepotensialet i barnehagene. 169 barn ble utstyrt med skrittellere for å måle barnas fysiske aktivitetsnivå, og dosimeter, som brukes til å måle personens eksponering for stråling.

Referanser

Boldemann, C., Dal, H., Mårtensson, F., Cosco, N., Moore, R., Bieber, B., Blennow, M., Pagels, P., Raustorp, A., Wester, U. & Söderström, M. (2011). “Preschool outdoor play environment may combine promotion of children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina”. Science & Sports, 26, 72-82.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet for miljö, areella näringar och samhällsbyggande