“God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter för minskat buller”.

Forfattere
Hult, M.
Agge, A.
Larsson, P.
Persson Waye, K.
Kilde
Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
År
2011
ISBN
978-91-978916-5-3

Formål

Det overordnede formålet med undersøkelsen var å forbedre innemiljøet i skoler og barnehager ved å forbedre lydmiljøet. Siktemålet med studien var å presentere eksempler på tiltak som kan treffes for å dempe støy, og å gi anbefalinger om hvilke lydkrav det er fornuftig å stille til de ulike rommene i barnehagen.

Resultat

Undersøkelsen viser at førskolelærerne generelt var mer tilfreds med støynivået i barnehagene etter oppussingsarbeidet, en tilfredshet som ble målt både tre og ni måneder etter oppussingen. Forfatterne oppdaget også at det var vanskelig å finne nøyaktige og sammenlignbare mål på de lydtekniske egenskapene ved forskjellige materialer og produkter, fordi produsentene hadde brukt forskjellige standarder når de utarbeidet produktinformasjonen. Forfatterne konkluderer med at det ved bygging og oppussing av barnehager ikke bare bør legges vekt på at lyden absorberes, men minst like mye på å utforme rom som ikke produserer støy, og som bidrar til en hyggelig stemning, slik at grunnlaget for stress og eventuell høy stemmebruk reduseres.

Design

Undersøkelsen består av to deler. I første del undersøkte forfatteren hvilke materialer som finnes på markedet, som kan bedre lydmiljøet i barnehagene, og materialenes lydmessige egenskaper ble undersøkt på grunnlag av opplysninger fra produsentene. Andre del undersøkte forandringer i lydmiljøet i sju avdelinger i tre forskjellige barnehager etter at barnehagene var pusset opp med materialer fra første del av studien. Forandringene ble målt delvis ved hjelp av før- og etter-målinger av diverse akustiske forhold, herunder lydnivået i barnhagen, og delvis ved å undersøke hvordan førskolelærerne opplevde arbeidsmiljøet og støydempingen før og etter at oppussingen var gjennomført.

Referanser

Hult, M., Agge, A., Larsson, P. & Persson Waye, K. (2011). “God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter för minskat buller”. Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Persson Waye, K. (2011). ”God ljudmiljö i förskola – samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram”. Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Oppdragsgiver

Mölndal by