“Demokratiske samtaler i barnehagen?” & ”Førskolelærernes handlinger og barns språklige deltakelse i prosjektsamtaler”.

Forfattere
Tholin, K.R.
Jansen, T.T.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 103-114. Jansen, T.T. & Tholin, K.R. (2011). & I: Gjems, L. & Løkken, G. (red.): ”Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen”. Oslo: Cappelen Damm. 148-175.
År
2011
ISBN
9788202341862

Formål

De to studiene tar for seg demokratiske praksiser i barnehagen og hvordan man kan fremme disse. Formålet er å undersøke hvordan førskolelærere kan legge til rette for samtaler som kjennetegnes av demokratisk praksis, og hvordan førskolelærere kan bidra til at barna deltar i disse samtalene.

Resultat

Forfatterne konkluderer med at prosjektsamtaler – samtaler organisert og ledet av førskolelærere i forbindelse med arbeidet med prosjekter i barnehagen – har potensial til å bli preget av demokratiske praksiser som fremmer fellesskapet, siden samtalene kan gi barna mulighet til å møte andre som er forskjellig fra dem selv. Det krever imidlertid at førskolelærerne besitter ulike typer fagkunnskap – kunnskap om samtalesjangere, kommunikativ kompetanse og kunnskap om diverse fagområder – og at de kan improvisere i de ofte uforutsigbare samtalene. Forfatterne fremfører derfor en pedagogisk implikasjon av undersøkelsen: at førskolelærerutdanningen må arbeide med førskolelærernes flerfaglige kunnskap, og at man bør diskutere hvilke rutiner og improvisasjonsferdigheter førskolelærerne bør lære i forberedelsen mot de faglige utfordringene de står overfor i møtet med barna.

Design

Datamaterialet består av videoopptak av åtte prosjektsamtaler, som er samtaler som blir organisert og ledet av førskolelærerne i forbindelse med prosjektarbeid i barnehagen. Med utgangspunkt i en forståelse av demokrati som en livsform heller enn en styreform, blir materialet analysert for å finne de strategiene og handlingene førskolelærerne benytter seg av når de forsøker å legge til rette for at barna kan delta i demokratiske samtaler.

Referanser

Tholin, K.R. & Jansen, T.T. (2011). “Demokratiske samtaler i barnehagen?” Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 103-114. Jansen, T.T. & Tholin, K.R. (2011). ”Førskolelærernes handlinger og barns språklige deltakelse i prosjektsamtaler”. I Gjems, L. & Løkken, G. (red.): ”Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen”. Oslo: Cappelen Damm. 148-175.

Tholin, K. R. & Jansen, T. T. (2012) Something to Talk about: Does the Language Use of Pre-School Teachers Invite Children to Participate in Democratic Conversation? I: European Early Childhood Education Research Journal 20(1), 35-46.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd