”Analyse av kostnader i barnehagene i 2010”.

Forfattere
Hjelmbrekke, S.
Lunder, T.E.
Kilde
Bø i Telemark: Telemarksforskning.
År
2011
ISBN
978-82-7401-486-2

Formål

Formålet med rapporten var å analysere utgiftene til barnehage i Norge. Utgiftene til forskjellige former for barnehage og variasjonene mellom dem ble undersøkt, og utviklingen i utgifter fra 2002 og frem til 2010 ble analysert.

Resultat

Undersøkelsen konkluderer med at de samlede utgiftene til barnehagesektoren i Norge var på 39,8 milliarder kroner i 2010. Beløpet har steget med 7,3 prosent i forhold til 2009, mens antall timer som barna oppholder seg i barnehagen, i samme periode har steget med 3,3 prosent. Forfatterne har også avdekket at utgiftene til helårsplass for et barn over to år er cirka 22 000 kroner høyere i kommunale barnehager enn i ordinære private barnehager, og at årsaken til forskjellen er høyere kostnader knyttet til lønn og sosiale utgifter, for personalet i kommunale barnehager.

Design

Studien bygger på opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå. Datamaterialet besto av årsmeldinger og regnskapstall fra barnehager i 46 kommuner og fire bydeler. Opplysningene ble analysert ved hjelp av statistiske metoder, blant annet regresjonsanalyse.

Referanser

Hjelmbrekke, S. & Lunder, T.E. (2011). ”Analyse av kostnader i barnehagene i 2010”. Bø i Telemark: Telemarksforskning.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet