”Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager”.

Forfatter
Lunder, T.E.
Kilde
Bø i Telemark: Telemarksforskning.
År
2011
ISBN
978-82-7401-487-9

Formål

Formålet med undersøkelsen var å finne ut hvilke muligheter for fortjeneste som finnes i privat barnehagesektor, blant annet hvorvidt muligheter for utbytte i barnehagen er knyttet til bestemte eierforhold eller andre kjennetegn.

Resultat

Forfatteren tar en del forbehold når det gjelder resultatene, og fremhever at de nevnte forslagene til muligheter for fortjeneste må ses i lys av de anvendte metodene og analysene, som tidligere ikke har vært benyttet til å analysere fortjenestemuligheter, og av de forbeholdene forfatteren tar. Forfatteren fremfører at barnehager med fortjenestemotiver i større grad enn barnehager uten fortjenestemotiver genererer overskudd på driften. Den private barnehagesektoren har i gjennomsnitt solide overskudd, men samtidig er det store variasjoner: Noen barnehager har store underskudd, mens andre har store overskudd. Særlig barnehager som drives som aksjeselskaper, og barnehager med bare én eier gir størst overskudd. Forfatteren oppdaget at den økonomiske gevinsten ved en forholdsvis liten reduksjon i bemanningen kan være betydelig.

Design

Studien bygger på opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå. Datamaterialet består av tall fra 3 252 privateide barnehager som har levert årsregnskap for 2010. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av statistiske metoder, blant annet regresjonsanalyse.

Referanser

Lunder, T.E. (2011). ”Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager”. Bø i Telemark: Telemarksforskning.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet