Caring and Learning Together: exploring the relationship between parental leave and early childhood education and care.

Forfatter
Moss, P.
Kilde
European Journal of Education 47(4), 482-493.
År
2012

Formål

Denne studien er en komparativ undersøkelse som har til formål å undersøke forholdet mellom foreldrepermisjon og barnehage i 25 europeiske land.

Resultat

Resultatene av studien viser at alle EU-landene er lovpålagt å utarbeide en politikk for barsel- og foreldrepermisjon med EU-direktiver som spesifiserer minimumslengde for begge typene permisjon. Overordnet sett kan det sies at alle barn i landene som deltar, har krav på barnehageplass fra minimum treårsalderen. I de nordiske landene (unntatt Island) tilbys de fleste barn imidlertid en barnehageplass fra de er 12 måneder gamle. De nordiske landene (og Slovenia) har en form for foreldrebetaling, men denne er i stor grad inntektsrelatert, og barnehagene er i høy grad subsidiert av staten. I disse fem landene tilbys barna også en fulltidsplass.

Design

Datamaterialet består av politiske dokumenter fra de 25 landene som deltar i undersøkelsen. Dataene er hovedsakelig analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk, men forskeren trekker også inn en redegjørelse for den nordiske velferdsmodellen versus den konservative velferdsmodellen, slik den blant annet er beskrevet av Esping-Andersen.

Referanser

Moss, P. (2012). Caring and Learning Together: exploring the relationship between parental leave and early childhood education and care. European Journal of Education 47(4), 482-493.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.