Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool.

Forfattere
Klaar, S.
Öhman, J.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.
År
2012

Formål

Formålet med denne studien er å presentere og illustrere en metodisk tilnærming som gjør det mulig å analysere praktisk meningsdannelse i barnehager. Studien er i stor grad basert på John Deweys pragmatisme og fokuserer særlig på hans bruk av begreper om transaksjon, funksjonalisme, pedagogisk erfaring og natur. Forskerne ønsker å fokusere på hvordan små barn skaper mening i sitt fysiske møte med og sin opplevelse av naturen i barnehagens daglige praksis. De retter derfor særlig oppmerksomhet mot barns første erfaringer med opplevelser som oppstår naturlig i barnehagen.

Resultat

Forskerne konkluderer med at når små barn skaper mening i sitt fysiske møte med og sin opplevelse av naturen, skjer det praktisk og fysisk snarere enn konseptuelt og verbalt. Studien viser at man ved å undersøke den observerte guttens handlinger og konsekvensene av disse handlingene kan slå fast at gutten har lært mye om friksjon, for eksempel ved å gå oppover en bratt og glatt bakke. Her har gutten lært at han kan komme seg lettere opp bakken ved å gå sakte og med bøyde knær. Han har også lært at noen overflater er glatte og noen ujevne, og at det er lettere å gli ned en bakke med ujevn overflate når man samtidig dytter seg selv nedover med hendene. Forskerne understreker at en verbal begrepsdannelse ikke er del av guttens meningsdannelse. I sine bestrebelser på å nå toppen av bakken prøver han ut forskjellige måter å bevege seg på, han erfarer konsekvensene og koordinerer bevegelsene samtidig.

Design

Det er ikke opplyst hvor mange barn forskerne i utgangspunktet observerer, men i studien gis det eksempler fra tre videoobserverte utendørsepisoder med en gutt i barnehagen. Eksemplene brukes for å illustrere hvordan man kan analysere praktisk meningsdannelse med godt resultat, og for å vise de enkelte trinnene i analysetilnærmingen.

Referanser

Klaar, S. & Öhman, J. (2012). Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool. European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.