Børns socialitet. Fortolkning og forhandling af civiliseringsprojektet i børnehaven.

Forfatter
Olwig, K.F.
Kilde
I: Gilliam, L. & Gulløv, E. (red). Civiliserende institutioner. Om idealer og distinktioner i opdragelse (s. 97-118). Aarhus Universitetsforlag.
År
2012
ISBN
978-87-7124-268-3

Formål

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan barn som "ennå-ikke-siviliserte" utvikler fellesskap med hverandre i barnehagen, og hvordan de gjennom disse fellesskapene omfortolker og tilegner seg barnehagen og dens siviliseringsprosjekt.

Resultat

Med denne studien viser forskeren hvordan barn i barnehagen kan ses som "ennå-ikke-siviliserte". Det å være "ennå-ikke-sivilisert" er imidlertid ikke bare begrensende for barna, mener forskeren. Det gir også barna mulighet til å trekke på et bredt spekter av kroppslige og følelsesmessige uttrykk (f.eks. å leke med maten og å bruke toalettene som lekesteder) som ikke er sosialt akseptable for voksne. Ifølge forskeren utgjør barnas overskridelse av grensen mellom sivilisert og usivilisert oppførsel et viktig element når de etablerer ulike fellesskap. Dette ses ved at barna utnytter sin spesielle posisjon utenfor det siviliserte til å omdanne barnehagen til sitt eget sted. På den måten tilegner de seg det siviliseringsprosjektet som barnehagen står for, konkluderer forskeren.

Design

Datamaterialet er basert på en livshistoriestudie som ble utført i 2006, og der forskeren har gjort en rekke intervjuer med 16 unge mennesker som på det tidspunktet bodde i København og var i alderen 11–22 år. Alle ungdommene hadde middelklassebakgrunn og hadde gått i barnehage i perioden fra slutten av 1980-årene til slutten av 1990-årene. Minnene deres gjaldt derfor opplevelser som lå mellom fem og tjue år tilbake i tid.

Referanser

Olwig, K.F. (2012). Børns socialitet. Fortolkning og forhandling af civiliseringsprojektet i børnehaven. I: Gilliam, L. & Gulløv, E. (red). Civiliserende institutioner. Om idealer og distinktioner i opdragelse (s. 97-118). Aarhus Universitetsforlag.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv