Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannanda praksisar i barnehagen?

Forfatter
Grindheim, L.T.
Kilde
I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.
År
2012
ISBN
9788245011531

Formål

Studien har til formål å undersøke om tilgang på puslespill enten skaper grunnlag for eller avgrenser forskjellige former for demokratisk deltakelse. Forfatteren retter oppmerksomheten og interessen mot hvordan barna bruker puslespill, og hva de mener puslespill har å si for hvordan de drar nytte av og regulerer handlingene sine.

Resultat

Måten barna deltar og bruker puslespill på, viser at de oppfatter puslespill som et fellesprosjekt. Det å legge puslespill er derfor sjelden et soloprosjekt. Det foregår en eller annen form for samspill mellom barna, ved at flere barn ofte legger et puslespill sammen, eller ved at barna samspiller selv om hvert barn holder på med å legge sitt eget puslespill. Et gjennomgående tema er at barna regulerer sin deltakelse ved å balansere mellom samarbeid og konkurranse. Dette kan ses ved at de deltar på måter som dreier seg om likeverd og fellesskap som demokratiske verdier. Studien viser også deltakingsmåter som støtter opp om demokratiske verdier som fellesskap, omsorg og medansvar.

Design

Atten barn i alderen fra tre til seks år deltok i studien. Data ble samlet inn ved at barna ble observert mens de la puslespill. Observasjoner av barn som legger puslespill, utgjør dermed grunnlaget for analysen.

Referanser

Grindheim, L.T. (2012). Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannanda praksisar i barnehagen? I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.