Påverkar maxtaxan inom barnomsorgen hur mycket föräldrar arbetar?

Forfattere
Mörk, E.; Lindqvist
L; Lundin, D.
Kilde
Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
År
2006

Formål

I perioden 2001 til 2003 ble kommunalreformen "Maxtaxa och allmän förskola m.m." om omsorg for barn gjennomført i Sverige. Formålet med studien var å evaluere den delen av reformen som gjaldt den høyeste tillatte prisen (maksprisen) for barnehager og tilbud for skolebarn, ved å undersøke hvorvidt maksprisen bidrar til at flere foreldre arbeider, samt å undersøke hvorvidt maksprisen påvirker hvor mye foreldrene velger å arbeide. Maksprisen innebærer delvis at prisen blir bestemt ut fra en egen maksimumssats i prosent av husstandens bruttoinntekt, og delvis at avgiften ikke må overstige et forhåndsdefinert avgiftstak. Et av de politiske motivene for å begrense prisen på barnepass er at det i større grad skal lønne seg for foreldrene å ha inntektsgivende arbeid.

Resultat

Undersøkelsen viser at mødre i husstander der prisen for barnepass har falt med SEK 500 eller mer per måned, har tre prosent større tilbøyelighet til å delta på arbeidsmarkedet enn andre mødre. Det kan ikke påvises noen innvirkning på fedrenes deltakelse i yrkeslivet. Videre viser undersøkelsen at nedsatt pris ikke har noen innvirkning på det antallet timer som foreldre som allerede er i arbeid, velger å arbeide.

Design

Spørreskjemaer ble sendt til 70 000 foreldre, og av dem har cirka 60 000 svart. I tillegg er det hentet individuelle opplysninger om 41 244 personer fra databasen LINDA (longitudinal individdatabase).

Referanser

Mörk, E.; Lindqvist, L.; Lundin, D.(2006). Påverkar maxtaxan inom barnomsorgen hur mycket föräldrar arbetar? Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Oppdragsgiver

Den svenske regjeringen har bedt Skolverket om å evaluere reformen. IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) gjennomfører evalueringen.