Inclusion of children in outdoor education. Learning in motion: Report 1.

Forfatter
Brodin, J.; Lindstrand P.
Kilde
Stockholm: Lärarhögskolan.
År
2006

Formål

Denne rapporten tar for seg et større mosjonsprogram (LIM) under Sokrates-programmet, Grundtvig 1. Mosjonsprogrammet handler om å inkludere barn i utendørsaktiviteter. Programmet består av to deler: 1) en litteraturgjennomgang som dreiet seg om forhold og vilkår for å inkludere barn under 18 år ved hjelp av friluftspedagogikk og 2) feltstudier av utendørslek blant unge i alderen 12–18 og 18–25 år. Denne rapporten gjelder utelukkende litteraturgjennomgangen i første del, der formålet var å hente inn studier som definerer friluftspedagogikk og hvordan utendørsaktiviteter kan bidra til læring hos barn og unge med og uten handikapp.

Resultat

De fleste barn i alderen null til sju år leker ute og nyter godt av utendørsfordeler som god plass, frisk luft og færre infeksjoner. Opp til fireårsalderen godtar barn hverandre, og handikapp er sjelden noe hinder for å være med i leken. Barn i skolealder (7–12 år) har i stor grad fortsatt de samme lekeinteressene som yngre barn, men lekens karakter innebærer større risiko for at noen barn blir ekskludert og utestengt fra leken. Når barn begynner i skolen, begynner de å bli oppmerksomme på de barna som skiller seg ut. Ungdom fra 12 til 18 år er mer sammen med vennene sine enn med familien, og aktivitetene foregår ofte innendørs, selv om mange unge fortsatt driver med utendørssport. Studien viser for øvrig at innendørsaktiviteter blir assosiert med læring, og at det er tendens til å vurdere disse som viktigere enn utendørsaktiviteter, som forbindes med lek. Studiens konklusjon er imidlertid at barn oftere og lettere blir inkludert i lek som foregår utendørs, enn i lek som foregår innendørs, og at utendørsaktiviteter lettere fremmer læring.

Design

Datainnsamlingen består av litteratursøk i ERIC-databasen og Libris etter studier som handler om friluftspedagogikk for barn og unge med og uten handikapp.

Referanser

Brodin, J.; Lindstrand, P.(2006). Inclusion of children in outdoor education. Learning in motion: Report 1. Stockholm: Lärarhögskolan.

Oppdragsgiver

Europakommisjonen