Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område.

Forfatter
Lunneblad, J.
Kilde
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2006

Formål

Studien har som formål å skape bred forståelse av den flerkulturelle barnehagen som fenomen og tydeliggjøre den kompleksiteten og de prosessene som finnes delvis innenfor barnehagen og delvis utenfor barnehagen i form av nærområdet og samfunnet. Studien vil i den sammenhengen undersøke hvordan førskolelærere forholder seg til og håndterer flerkulturelle arbeidsoppgaver i en multikulturell barnehage. Videre ønsker studien å undersøke hvilke identifiseringsmuligheter barn i multikulturelle barnehager tilbys, og hvordan de uttrykkes i ord.

Resultat

Undersøkelsen viser at arbeidet med språk og kultur blir et spørsmål om å takle situasjoner der barn er utsatt. Resultatene viser at førskolelærerne typisk knytter det flerkulturelle arbeidet til de barna som har en annen etnisk bakgrunn enn svensk. På den måten gjør førskolelærerne det multikulturelle arbeidet til et mål for "de andre barna" i stedet for et mål for hele barnegruppen. Når det gjelder hele barnegruppen, legger førskolelærerne til gjengjeld stor vekt på fortellinger om likhet og på at de behandler alle barna likt. På den måten vil den kulturelle bakgrunnen ikke være en mulig identitet for barnet, siden den blir usynliggjort i det pedagogiske arbeidet med hele barnegruppen.

Design

Datainnsamlingen består av feltnotater, observasjoner og samtaler i en barnehage med 19 barn, hvor de fleste av foreldrene, barna og førskolelærerne har utenlandsk bakgrunn. Videre er det gjennomført intervjuer med to foreldre, en kommunalt ansatt og et ikke oppgitt antall førskolelærere.

Referanser

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Oppdragsgiver

ikke oppgitt