Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens

Forfatter
Trætteberg, H. S. & Fladmoe, A.
År
2020

Formål

Studien undersøker forskjellene mellom offentlige, ideelle og private barnehager sett fra foreldrenes perspektiv. Forskerne spør hvordan foreldrene oppfatter forskjeller mellom de ulike barnehagene og hvordan denne variasjonen kan forklares.

Resultat

Analysen identifiserte to hovedresultater: 1) Til tross for små forskjeller var foreldre med barn i ideelle barnehager generelt mer fornøyde enn foreldre som brukte offentlige og private barnehager. 2) En viktig forklaring på variasjoner i brukertilfredshet blant barnehagene ble identifisert i kvaliteten på matserveringen. Dette er det eneste området der barnehagene har mulighet til å justere pris i Norge.

Design

Studien er basert på data fra en kommunal spørreundersøkelse som ble gjennomført av Oslo kommune i 2015 blant foresatte til barn som gikk i offentlige, ideelle eller private barnehager. Datamaterialet består av svar fra foreldre til 24.000 barn. Spørreundersøkelsen inkluderte flere spørsmål som målte foreldrenes tilfredshet med ulike sider av barnehagen. Datamaterialet ble analysert statistisk.

Referanser

Trætteberg, H. S. & Fladmoe, A. (2020). “Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens”. Voluntas, 31(2020):153-167.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge