Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R*

Forfatter
Bjørnestad, E. & Os, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):111-127.
År
2018

Formål

Formålet med denne studien var å utforske kvaliteten i norske barnehager ved hjelp av evalueringssystemet Infant Toddler Rating Scale – Revised edition (ITERS-R). Forskerne undersøkte mulige sammenhenger mellom kvalitet (som målt gjennom ITER-S) og utvalgte strukturelle forhold i barnehage. Forholdene som ble undersøkt, var (1) eierskap, (2) antall kvalifiserte barnehagelærere, (3) voksentetthet og (4) organisering av grupper.

Resultat

Norske barnehager skåret på et minimalt kvalitetsnivå. Antallet kvalifiserte barnehagelærere, høy grad av voksentetthet samt små og stabile barnegrupper ga positive utslag for kvaliteten. Detaljerte analyser viste at «klasserommene» i norske barnehager ikke tilfredsstiller ITER-S sitt krav til hygiene, sikkerhet eller tilgang til lekemateriale. På grunn av det gode ryktet til norske barnehager, er dette resultatet overraskende og det tilsier et forbedringsbehov i norske barnehager.    

Design

Studien består av et utvalg på 206 «klasserom» som omfatter 2 811 barn fra 93 ulike barnehager som ble valgt ut gjennom stratifisert randomisering og frivillig rekruttering i fire norske fylker. Fordelingen er representativ for hele den norske barnehagepopulasjonen. 

Referanser

Bjørnestad, E. & Os, E. (2018). "Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R*". European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):111-127.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge