A review of research of the Reggio Inspired approach: An integrative re-framing.

Forfatter
Emerson, A. M., Linder, S. M.
År
2021

Formål

Studiet er en systematisk vidensoversigt over Reggio-inspireret, empirisk forskning. Forskningsspørgsmålet er: Hvilke studiemønstre er repræsenteret inden for den aktuelle forskning i Reggio-inspirerede tilgange inden for daginstitutioner?

Resultat

Gennemgangen af den inkluderede litteratur afslørede en mangel på forskning, som støtter effektiviteten af Reggio-inspireret praksis, der hvor praksissen er implementeret. Forskerne foreslår et rammeværk, som både skaber en struktur for fremtidig forskning, og som er et værktøj til udarbejdelse af litteratur forankret i Reggio Emilia-tilgangen, som betyder, at den kan overføres til andre kontekster.

Design

Forskningsteamet gennemførte en systematisk litteratursøgning i foråret 2017. Søgningen havde seks kriterier. De inkluderede artikler skulle: (a) være publiceret efter 1985, (b) være publiceret i et fagfællebedømt tidsskrift, (c) være baseret på empirisk forskning, (d) omhandle små børn eller pædagoger, som tog sig af små børn (nyfødte til otte år), (e) være skrevet på engelsk og (f) handle om forskning gennemført uden for Reggio Emilia, Italia. Det endelige udvalg bestod efter denne proces af 51 videnskabelige artikler.

Referencer

Emerson, A. M., & Linder, S. M. (2021). “A review of research of the Reggio Inspired approach: An integrative re-framing”. Early Years, 41(4):428-442.