An examination of parents’ and preshool workers’ perspectives on bullying in preschool

Forfatter
Cameron, D. L., & Kovac, V. B.
Kilde
Early Child Development and Care, 186 (12), 1961-1971.
År
2016
ISBN
27417262

Formål

Formålet med studiet er at undersøge og sammenligne forældres og dagtilbudsmedarbejderes (childcare workers) holdning til mobning i dagtilbud for 3-6-årige børn.

Resultat

Inden for de fire undersøgte temaer finder forfatterne:

  • Forekomsten af mobning: 49 % af forældrene og 67 % af pædagogerne svarer, at mobning eksisterer i dagtilbuddet.
  • Fortolkning af mobning: Forældres og dagtilbudsmedarbejderes holdninger til mobning er forholdsvis ens, men på nogle områder er der forskel mellem de to grupper. Forfatterne finder en markant forskel i holdningen til mobning blandt dagtilbudsmedarbejdere og forældre i forbindelse med spørgsmålet om verbal aggression (”At bruge grimme ord og øgenavne” og ”Sige ondskabsfulde ting om hinanden”) som en indikator på mobning. Forældre var mere tilbøjelige til at synes, at verbal aggression kunne betegnes som mobning, end dagtilbudsmedarbejdere.
  • Holdning til mobber og mobbeoffer: Forældre var markant mere tilbøjelige til at have negative holdninger til mobbere sammenlignet med dagtilbudsmedarbejdere. Fædre havde mere negative holdninger til mobbere end mødre.
  • Mobning blandt drenge og piger: Forældre var mere tilbøjelige til at mene, at der var kønsforskelle i mobning, dvs. at piger og drenge mobber forskelligt, sammenlignet med dagtilbudsmedarbejdere.

Forfatterne finder, at der var større tendens til at underkende mobning som et problem i dagtilbuddet blandt følgende grupper: fædre, dagtilbudsmedarbejdere med lavere uddannelsesbaggrund samt ældre forældre.

Design

Datamaterialet er indhentet fra 141 forældre til dagtilbudsbørn og 81 medarbejdere i seks dagtilbud (preschools). To spørgeskemaer blev designet til dette studie: et spørgeskema til forældre og et spørgeskema til medarbejdere. Der var dog mange enslydende spørgsmål, så de to gruppers svar kunne sammenlignes. Fire temaer blev undersøgt: forekomsten af mobning i dagtilbuddet, fortolkning (interpretation) af mobning, holdning til mobber og mobbeoffer samt mobning blandt drenge og piger. Demografiske forhold som alder, køn og uddannelsesniveau blev også sammenlignet.

Referencer

Cameron, D. L., & Kovac, V. B. (2016). An examination of parents’ and preshool workers’ perspectives on bullying in preschool. Early Child Development and Care, 186 (12), 1961-1971.

Opdragsgiver

Uoplyst