Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work

Forfatter
Håkansson, J.
Kilde
Educational Management Administration & Leadership, 47(2):241–258.
År
2019

Formål

Målet med studiet er at bidrage til forståelsen af, hvordan børnehaveledere leder det systematiske kvalitetsarbejde i børnehaven. De to forskningsspørgsmål er: 1) Hvordan påvirkes børnehaveledere i det systematiske kvalitetsarbejde af eksterne og interne forhold? 2) Hvilke strategier og konkrete handlinger tager børnehaveledere i brug i det systematiske kvalitetsarbejde? 3) Hvordan håndterer børnehaveledere huller i de ansattes viden, når det kommer til systematisk kvalitetsarbejde?

Resultat

Kravet om systematisk kvalitetsarbejde i svenske børnehaver garanterer ikke i sig selv kvalitetsudvikling, professionel udvikling og læring. Dette afgøres på lokalt niveau af børnehaveledernes evner til at balancere eksterne krav med interne behov. Undersøgelsen viser, at børnehavelederne i den udvalgte gruppe bliver påvirket af flere eksterne og interne forudsætninger. Den vigtigste forudsætning er forskelle i de ansattes uddannelsesniveau og de holdninger og den viden, de har udviklet som følge af uddannelsen. Børnehavelederne håndterer primært dette gennem organisatoriske løsninger, ved at ansatte med et specielt ansvar for kvalitetsarbejdet samarbejder med deres kolleger om udvikling og læring. Forfatteren mener, at en sådan vægt på det organisatoriske arbejde på langt sigt kan hindre kvalitetsarbejde i børnehaven. Han konkluderer, at børnehaveledere forsøger at balancere loyalitet over for de kommunale kvalitetskrav med deres egen børnehaves uafhængighed i det systematiske kvalitetsarbejde.

Design

Gennem kvalitative interviews med svenske børnehaveledere søger forfatterne at få ledernes egne holdninger frem til praksisserne vedrørende kvalitetsarbejdet i børnehaven, og hvilken lederrolle de udfører i dette arbejde. Den udvalgte gruppe består af 11 børnehaveledere fra i alt 32 svenske børnehaver. Forfatterne gennemførte en indholdsanalyse af interviewene, hvor de sammenlignede ledernes udtalelser.

Referencer

Håkansson, J. (2019). “Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work”. Educational Management Administration & Leadership, 47(2):241–258.