Children, sub-headings and verbal discussions creating evaluations: acknowledging the productiveness of ambivalence

Forfatter
Moberg, E.
Kilde
Pedagogy, Culture & Society, 26(3):363-379
År
2018

Formål

Studiet undersøger, hvilke roller og relationer der opstår under et evalueringsmøde i en svensk børnehave. Forfatteren undersøger, hvordan evalueringerne skabes i relationer mellem ansatte, diskussion af børnenes legeaktiviteter, evalueringsmål og underoverskrifter i evalueringsskemaerne, og hvordan disse aktiviteter i sidste ende manifesterer sig i den færdige evalueringstekst.

Resultat

Analysen af mødet og den tekst, der blev slutresultatet, viser, at evalueringsskemaets tema og underoverskrifter på mange måder definerede, hvilke dele af den diskussion, som opstod blandt lærerne, der blev omdannet til tekst. De diskussioner, der opstod under mødet, blev styret af, hvad pædagoger oplevede som svært, og som de var ambivalente og usikre på i børnehavehverdagen (f.eks. børnenes legeslåskampe og krigslege). Men disse diskussioner blev udelukket fra den endelige evalueringstekst. På denne måde styrede selve evalueringsskemaets mål og underkategorier, hvilke dele af børnehavehverdagen der blev evalueret, og hvilke dele der blev set bort fra. Forfatteren mener, at dette førte til, at dokumentationen fra mødet blev koblet fra den praksis, den skulle redegøre for.

Design

Den udvalgte gruppe består af ni pædagoger fra fem forskellige børnehaver i Stockholm, som alle deltog i et heldags-evalueringsmøde efter et endt semester i børnehaven. De empiriske data er hentet både fra observation af mødet og analyse af evalueringsteksten, der blev udarbejdet under mødet. Aktør-netværksteorien er brugt både som metodisk og teoretisk udgangspunkt.

Referencer

Moberg, E. (2018). “Children, sub-headings and verbal discussions creating evaluations: acknowledging the productiveness of ambivalence”. Pedagogy, Culture & Society, 26(3):363-379.