Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

Forfatter
Kallberg, P.
Kilde
Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.
År
2018

Formål

Studiet undersøger tilgangen for lærere i hhv. børnehaveklassen og grundskolen til didaktisk arbejde med sociale relationer i overgangen fra børnehaveklassen til grundskolen. Det didaktiske arbejde ses som en relationsopgave, der foregår over en periode, og som handler om at koordinere voksne og børns handlinger og opfattelser i et pædagogisk miljø. Der blev stillet tre forskningsspørgsmål i studiet:

  1. Hvilke sociale og kulturelle sammenhænge fremstår som centrale for arbejdet med sociale relationer i overgangen for lærere i hhv. børnehaveklassen og 1. klasse?
  2. Hvad kommer til udtryk i lærernes handlinger og kommunikation om sociale relationer i overgangen fra børnehaveklasse til 1. klasse?
  3. Hvordan udtrykkes fælles viden mellem lærere i børnehaveklassen og grundskolen vedrørende arbejdet med sociale relationer i overgangen?

Resultat

Resultaterne viser, at det didaktiske arbejde med sociale relationer, der udføres i slutningen af en uddannelsestype (børnehave/børnehaveklasse) og i begyndelsen af en anden (grundskole), identificeres og fremhæves som meningsfuldt ud fra et uddannelsesperspektiv. Det sociale relationsarbejde handler om at sikre, at børn og voksne får positive erfaringer fra de nye kulturelle og sociale undervisningsomgivelser. Resultatet viser, at lærernes arbejde med sociale relationer får en forskellig plads fra børnehaveklasse til grundskole.

Arbejdet i børnehaveklassen med sociale relationer er rettet mod en kollektiv forberedelse til at arbejde, hvor gruppeprocesser, dannelse af relationer mellem børnene, normer og værdier, fremhæves i undervisningen. I grundskolen indføres arbejdet med sociale relationer gradvist i undervisningen, og da primært som klasseværelseregler. Lærernes handlinger viser, hvordan normer og værdier, relationer og samarbejde sammen med strukturer og organisation udgør en del af lærernes arbejde med sociale relationer.

 

Design

Datamaterialet blev genereret via deltagelse i lærernes pædagogiske arbejde på tre forskellige uddannelsesinstitutioner, som alle havde både børnehaveklasser og 1. klasse (grundskole). På baggrund af en fortolkningsmetode og begreber inspireret af teori om faglige repræsentationer fortolkes lærernes handlinger som udtryk for mening i deres didaktiske arbejde, noget som også påvirker deres arbejde med sociale relationer. Der blev medtaget flere uddannelsesinstitutioner i forskellige kommuner. Dataindsamlingsmetoderne var deltagende observationer, semistrukturerede interviews med børn og lærere, uformelle samtaler og fotografier af læringsmiljøet.

Referencer

Kallberg, P. (2018). "Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1". Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.