Att synliggöra det förväntade - förskolans dokumentation i en performativ kultur

Forfatter
Lindberg, R.
Kilde
Linnéuniversitetet
År
2018

Formål

Studiet undersøger, hvilke værdier der formidles i den dokumentation, som børnehaven selv producerer og formidler videre til børn, forældre og besøgende i børnehaven. Forskeren undersøger, hvad denne dokumentation fremhæver som værdifulde handlinger. De tre forskningsspørgsmål er: 1) Hvilke handlinger fremgår som værdifulde i børnehavens performative dokumentationspraksis? 2) Hvordan er disse værdifulde handlinger koblet til børnene og personalet i dokumentationspraksissen? 3) Hvad gøres synligt som værdifuldt i børnehaveaktiviteterne?

Resultat

Resultaterne viser, at handlinger relateret til læring og viden udgjorde majoriteten i dokumentationspraksissen. Dokumentation, der omhandlede etiske handlinger, deltagelse og medvirken, spillede en mindre fremtrædende rolle. Fokus på læring og viden handlede ofte om forskellige læreplanstemaer som f.eks. sprog, matematik og naturfag. Det meste af dokumentationen var mål- og resultatorienteret. Børnene blev ikke sammenlignet med hinanden, men dokumentationen sammenlignede i højere grad de enkelte børns progression. I dokumentationspraksissen var børnene synlige, mens børnehavepersonalet var relativt usynligt. Samlet set fokuserede dokumentationen på børns viden og færdigheder. Dette blev gjort både implicit, ved at fremhæve bestemte handlinger, og eksplicit med dokumentation, der testede børnenes viden. Forskeren hævder, at det stærke fokus på viden og læring er en indikation af, at dokumentationspraksissen i børnehaven er performativ.

Design

Forskeren indsamlede dokumentation fra tre børnehaver i tre svenske kommuner, som alle var en del af udviklingsprojektet Små børns lärande. Kriterierne for den udvalgte gruppe var, at børnehaverne kontinuerligt arbejdede med dokumentation, og at de repræsenterede samfund med forskellige befolkningsstrukturer. Materialet bestod af dokumentation, som var produceret af pædagoger, og som var offentligt tilgængeligt i børnehaven, enten i form af tekst og billeder, som hang på væggen, eller dokumentation, som var placeret i børnenes individuelle mapper. I alt blev der indsamlet og analyseret 441 forskellige former for dokumentation.

Referencer

Lindberg, R. (2018). «Att synliggöra det förväntade - förskolans dokumentation i en performativ kultur». Akademisk avhandling. Linnéuniversitetet.