Learning about “Half”: Critical Aspects and Pedagogical Strategies in Designed Preschool Activities

Forfatter
Björklund, C.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2):245-263.
År
2018

Formål

Dette er en empirisk undersøgelse vedrørende børns udvikling af begrebsforståelse og deres tidlige matematiklæring. Intentionen er at udvide forståelsen af førskolebørns opfattelser af begrebet "halv" (som 1 af 2 lige store dele af en helhed) i tilpassede matematiktimer. Specifikt undersøger dette studie (1), hvordan førskolebørn oplever dette begreb, og (2) hvad der fremmer børnenes udvikling af begrebsforståelse.

Resultat

Observationer af pædagogiske strategier og børnenes respons kunne afsløre, at børn oplever begreber kvalitativt forskelligt, og at de forskellige oplevelser er afgørende for, hvordan læringsobjektet opfattes, samt for, hvordan læringsobjektets dimensioner er relateret til hinanden. Tilsammen indikerer disse resultater en hierarkisk organisering af, hvordan aspekterne af begrebet "halv" opfattes af børnene.

Design

Undersøgelsen var baseret på variationsteori (The Variation Theory of Learning, VT), en teori, som vender opmærksomheden mod læringsobjektet og konceptualiserer, hvad der er muligt at lære i enhver givet situation.

Studiet er empirisk og designet som et iterativt interventionsstudie, hvor lærerne skulle diskutere deres praksis sammen med forskerne efter en undervisningssession ("læringsstund"). Artiklen studerer to læringsstunder. Læringsstunderne blev optaget på video og evalueret kvalitativt sammen med lærerne individuelt og i grupper.

Referencer

Björklund, C. (2018). «Learning about “Half”: Critical Aspects and Pedagogical Strategies in Designed Preschool Activities». Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2):245-263.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige