Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions

Forfatter
Leander E. M. B., Larsen P. L., Munk K. P.
Kilde
Archives of Sexual Behavior, 47(4):863-875.
År
2018

Formål

Studiet omhandler accept af børns nøgenhed og seksualitet i danske børnehaver. Formålet er at gennemføre et empirisk studie af holdninger til børns nøgenhed og seksualitet samt om konsekvenserne af det fokus, nutidens samfund har på seksuelle overgreb mod børn. Forfatterne mener, at regler og diskurser for doktorlege i børnehaven indikerer, at frygten for seksuelle overgreb mod børn har påvirket forståelsen af, hvad der er normalt og tilladeligt i forhold til børns seksualitet i danske børnehaver.

Resultat

Resultaterne viser, at der har været betydelige ændringer blandt både forældres og personales holdninger til børns nøgenhed og doktorlege siden årtusindskiftet.

De kvantitative resultater fra spørgeundersøgelsen viste, at 64 % af de responderende institutioner havde regler for børns nøgenhed og/eller doktorlege. De kvalitative resultater viser et kulturelt skifte i institutionerne. Det generelle mønster, der indikeres af regler og diskurser, var, at barnets krop er blevet seksualiseret, ikke gennem anerkendelse af barnets egen seksualitet, men gennem perspektiverne for voksen seksualitet.

Forfatterne mener, at den vigtigste kulturelle udvikling, som har ført til skiftet i holdninger til børns nøgenhed og seksualitet, er samfundets moralske panik over seksuelle overgreb mod børn. Resultaterne viser, at et gennemgående kulturelt fokus på seksuelle overgreb mod børn har forårsaget, at barnets krop bliver tæt associeret med seksuelle overgreb. Det kulturelle skifte i institutionerne så i følge forfatterne ud til at være defensivt snarere end baseret på professionel argumentation.  

Design

Studiet er baseret på en spørgeundersøgelse, der blev besvaret af 2.051 ledere og lærere i 1.457 danske vuggestuer, børnehaver og førskoler. Undersøgelsen blev sendt ud til 74 % af alle børnepasningsinstitutioner i Danmark. Denne fordeling var tilfældig med undtagelse af justeringer for at inkludere både byområder og landdistrikter. Spørgeundersøgelsen blev sendt til lederne af disse institutioner med en anmodning om at videresende den til så mange pædagoger som muligt. Svarprocenten er 30,9 % og udgør 23 % af alle børnepasningsinstitutioner i Danmark. Der er en noget lavere svarprocent blandt pædagoger end blandt børnehaveledere i institutionerne.

Referencer

Leander, E. M. B., Larsen, P. L., & Munk, K. P. (2018). "Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions". Archives of Sexual Behavior, 47(4):863-875.

Opdragsgiver

SL- og BUPL-fonden for udvikling og forskning, Danmark