Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R*

Forfatter
Bjørnestad, E. & Os, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):111-127.
År
2018

Formål

Formålet med dette studie var at undersøge kvaliteten i norske børnehaver ved hjælp af evalueringssystemet Infant Toddler Rating Scale – Revised edition(ITERS-R). Forskerne undersøgte mulige sammenhænge mellem kvalitet (som målt gennem ITER-S) og udvalgte strukturelle forhold i børnehaven. De forhold, der blev undersøgt, var (1) ejerskab, (2) antal kvalificerede pædagoger, (3) voksentæthed og (4) organisering af grupper.

Resultat

Norske børnehaver scorede på et minimalt kvalitetsniveau. Antallet af kvalificerede pædagoger, en høj grad af voksentæthed og små og stabile børnegrupper havde en positiv indvirkning på kvaliteten. Detaljerede analyser viste, at "klasseværelserne" i norske børnehaver ikke lever op til ITER-S-kravene til hygiejne, sikkerhed eller adgang til legemateriale. På grund af norske børnehavers gode ry er dette resultat overraskende, og det tilsiger et behov for forbedring i norske børnehaver.    

Design

Studiet består af et udvalg på 206 "klasseværelser", som omfatter 2.811 børn fra 93 forskellige børnehaver, der blev udvalgt gennem stratificeret randomisering og frivillig rekruttering i fire norske amter. Fordelingen er repræsentativ for hele den norske børnehavepopulation. 

Referencer

Bjørnestad, E. & Os, E. (2018). "Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R*". European Early Childhood Education Research Journal, 26(1):111-127.

Opdragsgiver

Forskningsrådet, Norge