Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world

Forfatter
Borg, F.
Kilde
Early Child Development and Care, 189(8):1256-1270.
År
2019

Formål

Dette studie undersøgte børnehavebørns viden om og syn på andre børn i verdens økonomiske situation samt børnehavebørnenes selvrapporterede kilder til denne viden. 

Resultat

Det forekom, at de fleste børn havde viden om livet og den økonomiske situation for andre børn i verden. Mange af dem kunne underbygge deres synspunkter med en eller flere relevante idéer eller tanker, og nogle af dem kunne også argumentere ud fra et logisk ræsonnement. Forældre, medier og hverdagsobservationer blev angivet som de vigtigste kilder til viden, men nogle få nævnte også, at de havde lært det i børnehaven. Forskerne hævder, at vi har behov for mere forskning for at finde ud af, hvordan vi kan integrere social og økonomisk bæredygtighed i børnehavens pædagogiske aktiviteter, og hvordan vi kan engagere børnene i en sådan læring på en meningsfuld måde.  

Design

53 børnehavebørn i alderen 5-6 år fra 12 svenske børnehaver blev interviewet. Børnenes svar blev analyseret gennem indholdsanalyse og modellen Structure of the Observed Learning Outcomes Taxonomy.

Referencer

Borg, F. (2019). "Economic (in)equality and sustainability: preschool children's views of the economic situation of other children in the world". Early Child Development and Care, 189(8):1256-1270.

Opdragsgiver

Högskolan Dalarna, Sverige