Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie

Forfatter
Boström, J.
Kilde
Akademisk avhandling. Linköpings universitet.
År
2018

Formål

Dette studie har til formål at undersøge, hvordan kønsroller påvirker små børns muligheder for at udvikle interesse for og færdigheder inden for teknologi. Dette gøres ved hjælp af aktionsforskning. Studiet søger svar på følgende spørgsmål:

  1. Hvilken type didaktiske ræsonnementer bliver tydelige i planlægningen og evalueringen af aktiviteter relateret til teknologi og køn i børnehaven?
  2. Hvilke udfordringer og muligheder findes der i børnehavens arbejde med køn og teknologi?

Resultat

Studiet viser, at udviklingen af kønsbevidst teknologiundervisning i børnehaven er en meget kompleks og mangefacetteret opgave. Børnehaven, og pædagogerne, skal kunne hjælpe børnene med at udvikle teknologisk bevidsthed og interesse for teknologi uden at blive hæmmet af traditionelle kønsperspektiver. Men som tidligere forskning har vist, er lærernes forventninger til børnenes adfærd og fritidsinteresser kønsbestemte og afspejler historisk udviklede kønsroller i forhold til teknologi.

Som det fremgår af dette studie, er der en reel risiko for, at pædagoger på den ene side fokuserer på drenge og piger som homogene grupper, hvor et enkeltindivid bliver repræsentativt for hele gruppen. På den anden side er der risiko for at gå glip af kønsstrukturer, hvis indstillingen er, at køn slet ikke spiller nogen rolle for behandlingen af børnene, og at børnene automatisk kan udøve kønsneutrale roller.

I dette studie var pædagogiske samtaler vigtige for, at lærerne skulle få mulighed for at reflektere over deres egne forforståelser. Men sådanne samtaler så ikke ud til at være nok, det var også vigtigt for lærerne at få mulighed for at se og reflektere over, hvordan de rent faktisk interagerede med børnene i de teknologiske aktiviteter. Først da begyndte lærerne virkelig at sætte spørgsmålstegn ved deres forforståelser og diskutere nye former for interaktion. 

Design

De to børnehaver, der deltog i studiet, havde udtrykt et ønske om at arbejde med denne tematik. Gennem aktionsforskningsdesignet samarbejdede børnehaverne og forskeren om at undersøge forskningsspørgsmålet. Det empiriske materiale bestod af ca. 24 timers videooptagelse.

Referencer

Boström, J. (2018). "Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie". Akademisk avhandling. Linköpings universitet.

Opdragsgiver

Ikke opgivet