Grasping the Essence of a Science Activity by Using a Model of Pedagogical Reasoning and Action

Forfatter
Larsson J.
År
2018

Formål

Studiet forsøger at gribe fat i essensen af, hvordan videnskabeligt indhold forklares i en børnehave, og tager udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål: På hvilken måde bliver det videnskabelige indhold bragt i forgrunden af pædagogen, og hvordan er det gjort relevant på en gensidig måde for børnene?

Resultat

Studiet fandt, at det videnskabelige indhold får fokus gennem forskellige metoder. Resultaterne viser, at indholdet er indrammet i en række kreative aktiviteter, hvor børnenes forslag til, hvad man skal gøre, er afgørende. Tilgangen til det videnskabelige indhold følger børnenes verbalisering af deres forståelse. Desuden er dialektiske forhold et hovedværktøj til at gøre indholdet synligt.

Fundene viser også, at forberedelsen ikke kun bliver gjort på forhånd, men også under aktiviteten. Børnene foreslår ændringer i aktiviteten og får støtte til forslagene. Ændringerne kan f.eks. være, at man skiftes. Dette stiller større krav til lærerens viden, både inden for pædagogik og om konceptet. Ved at åbne op for børnenes forslag blev der etableret en kobling til deres erfaringer, samtidig med at læreren fortsat havde ansvaret for aktivitetens retning.

Design

Dataene består af videoobservation af en 45 minutters aktivitet med 1 pædagog og 4 børnehavebørn, 2 drenge og 2 piger, hvor læreren leder en autentisk aktivitet om, hvordan både synker og flyder. Børnene er i alderen 4-6 år. Denne aktivitet var en del af et større tematisk projekt om både. Data fra observationen er transskriberet og derefter analyseret ved hjælp af MPRA-modellen med et todelt fokus: (1) den præsenterede model bruges som ramme for at belyse aspekter af lærerens håndtering af aktiviteten, (2) konceptet dialektiske processer bruges til at forstå aktiviteten yderligere. 

Referencer

Larsson, J. (2018). "Grasping the Essence of a Science Activity by Using a Model of Pedagogical Reasoning and Action". Education, 3-13, 46(7):770-781. 

Opdragsgiver

Ikke opgivet