Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten

Forfatter
Giske R., Ugelstad I. B., Meland A. T., Kaltvedt E. H., Eikeland S., Tønnesen F. E., Reikerås E. K. L.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(3):362-374.
År
2018

Formål

Denne artikel undersøgte forholdet mellem børns trivsel, leg, socio-emotionelle kompetence og bevægelighed. To hypoteser blev fremsat: (1) Der er en signifikant positiv korrelation mellem trivsel, leg, socio-emotionel kompetence og bevægelighed, og (2) Småbørns (toddlers) trivsel kan beregnes på grundlag af deres leg, socio-emotionelle kompetence og bevægelighed. 

Resultat

Resultaterne kunne bekræfte den første hypotese og delvis den anden som sande. Det kunne se ud til, at en stærk positiv korrelation mellem socio-emotionel kompetence, leg og trivsel afspejlede, hvor komplekse disse variabler var. Observeret leg blev også anset for at være vigtigt i vurderingen af småbørns socio-emotionelle kompetence og trivsel. I alt kunne 73 % af variationen i trivsel forklares ved indikationsvariablerne leg og socio-emotionel kompetence, mens motoriske færdigheder ikke syntes at være en unik indikator. Det kan tyde på, at børnehavepædagogernes observationer af børns leg og socio-emotionelle kompetence kan give observatøren indikationer på børnenes grad af trivsel. 

Design

Dette studie var en del af Stavanger-projektet - Det lærende barn, som er et longitudinelt og interdisciplinært samarbejdsstudie mellem Stavanger Universitet og Stavanger Kommune. Deltagerne i studiet var børn født mellem den 1. juli 2005 og den 31. december 2007 fra 84 forskellige børnehaver. I alt var1084 børn med i studiet. Observationsværktøjerne "Alle med" og "Early Years Movement Skills Checklist" blev brugt til at vurdere børnenes sociale færdigheder og motoriske færdigheder. Børnene blev observeret over en periode på tre måneder for at sikre variation i situationer og hændelser.  

Referencer

Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnesen, F. E. & Reikerås, E. K. L. (2018). «Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten». European Early Childhood Education Research Journal, 26(3):362-374.