Iscensättning av undervisning: Målrelationellt lärande i förskolan

Forfatter
Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K. & Ferholt, B.
Kilde
Barn, 36(3-4):109-126.
År
2018

Formål

Målet med undersøgelsen er at bidrage med viden om, hvordan undervisning (målstyrede processer under ledelse af en pædagog) i børnehaven kan forstås. Med begreberne iscenesættelse samt målrelationelle kontra målrationelle læringsprocesser analyseres dele af et undervisningsprojekt i en barnehave, som fokuserer på børnenes leg og udforskning. 

Resultat

Forfatterne hævder, at en målrelationel tilgang til undervisning i børnehaven giver bedst resultat med henblik på at opfylde målene i den svenske læreplan. I en målrelationel undervisningsmetode er det børnenes spørgsmål, interesser, ønsker, nysgerrighed og kreativitet, der er udgangspunkt for læringsprocesserne. Det indebærer, at børn, pædagoger, miljø, materialer, begreber og læreplanens mål interagerer og er i dynamisk relation til hinanden. På den måde mener forfatterne, at der lægges et fundament for livslang lyst til at lære og for kreativ vidensopbygning hos børnene. 

Design

Datamaterialet består af dokumentation fra et projektarbejde i en svensk børnehave, hvor pædagogerne i flere år havde arbejdet med inspiration fra den pædagogiske retning Reggio Emilia. Denne pædagogik lægger vægt på, at børn er "født med 100 sprog", og at børnene skal være en aktiv del af læringsprocesser. I løbet af et halvt år fulgte forskerne et undervisningsprojekt med temaet leg og legeverdener ved en småbørnsafdeling. De analyserede personalets pædagogiske dokumentation af projektet, der bestod af notater, videooptagelser og fotografier, der var samlet i et digitalt dokument. Derudover blev der gennemført tre samtalelignende interviews med tre af pædagogerne i projektet. 

Referencer

Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K. & Ferholt, B. (2018). “Iscensättning av undervisning: Målrelationellt lärande i förskolan». Barn, 36(3-4):109-126.