Erkännandets dynamic- förskoleklasslärares tolkninger av ny läroplanstext

Forfatter
Ackesjö, H., Lago, L. & Persson, S.
Kilde
Educare- Vetenskapliga Skrifter, (1):7-25.
År
2018

Formål

I 2016 kom den første separate læreplan for svenske børnehaveklasser (et overgangsår mellem børnehave og grundskole). Studiet ser på, hvordan førskolelærere fortolker den nye læreplan i lyset af den eksisterende pædagogiske praksis i børnehaveklasserne. Der stilles følgende forskningsspørgsmål: (1) Hvordan forholder lærere i børnehaveklassen sig til de nye retningslinjer i læreplanen? (2) Hvilke forandringsprocesser sættes i gang?

Resultat

Resultaterne viser, at der sættes gang i parallelle processer for rekontekstualisering, når en ny læreplan møder med lærernes fortolkninger af egne opgaver. Lærerne fortolker den nye læreplan og relaterer til den som en helhed. De ser på læreplanen som en samfundsmæssig tillid til og anerkendelse af den undervisning, de leverer. Selv om lærerne giver udtryk for, at de nye læreplaner giver dem tillid, faglig eksklusivitet og legitimitet, fortolkes det også som en anerkendelse og bekræftelse af ting, de ønsker at ændre i den pædagogiske praksis.

Design

Analysen tager udgangspunkt i nyinstitutionel teori, fagteori og teori om indførelse af retningslinjer. Disse bruges til at forstå, hvordan lærere i børnehaveklassen relaterer den nye læreplan til eksisterende praksis. Data er indsamlet fra tre forskellige skoler gennem samtaler med lærere. Skole A lå i et interkulturelt bymiljø, skole B i bymiljø og skole C i et landdistrikt. Skolerne lå i tre forskellige kommuner. Artiklen er baseret på en analyse af gruppesamtaler med lærere i alle deltagende skoler, i alt 12 lærere. Samtalerne blev gennemført ad to omgange, den første i sommeren 2016, i forbindelse med annonceringen af den nye læreplan. Anden runde af samtalerne blev gennemført i foråret 2017. 

Referencer

Ackesjö, H., Lago, L. & Persson, S. (2018). “Erkännandets dynamic- förskoleklasslärares tolkninger av ny läroplanstext”. Educare- Vetenskapliga Skrifter, (1):7-25. 

Opdragsgiver

Ikke opgivet.