Peer Effects on Aggressive Behavior in Norwegian Child Care Centers

Forfatter
Ribeiro, L. A. & Zachrisson, H. D.
Kilde
Child Development, 90(3):876-893.
År
2019

Formål

Formålet er at undersøge, om begge niveauer af jævnaldrendes aggression og antallet af eksternaliserende jævnaldrende kan bidrage til at forudse fysisk aggressiv adfærd hos børn i norske børnehaver. Studiet vil teste effekten af eksponering fra jævnaldrende i en udvalgt gruppe af børn i norske børnehaver.

Resultat

Hovedfundet var, at fysisk aggression og eksternaliserende adfærd blandt jævnaldrende kan bidrage til at forudse niveauet af børnenes fysiske aggression. Fundet er mere robust for drenge. Forfatterne mener, at fundene i deres helhed understøtter smitteeffekthypotesen og antyder, at påvirkningen af aggressiv adfærd på processer mellem jævnaldrende allerede er til stede i børnehaveårene. Fundene viser, at det at have to eller flere eksternaliserende jævnaldrende i samme børnehavegruppe forudsiger en stigning i fysisk aggression for børnene, især for drenge. Effekten af jævnaldrende ser ud til at forudsige ændringer i børns fysiske aggression ud over normative ændringer, og mest tydeligt for børn i alderen 2-3 år.
Fundene gælder primært for børnehaven og baserer sig på data fra pædagogerne. Studiet finder ingen signifikant effekt af jævnaldrendes adfærd på fysisk aggression rapporteret af forældre.
Resultaterne fra studiet peger, ifølge forfatterne, på vigtigheden af at undgå at samle flere problematiske børn, især drenge, i samme børnehavegruppe.

Design

Den udvalgte gruppe af respondenter i studiet er taget fra et større longitudinelt studie. Dette studie bruger demografiske data om børnene fra interviews med forældrene, da børnene var 6 måneder gamle, og forældre- og pædagograpporterede data fra 2-, 3- og 4-årsalderen.
Pædagogerne rapporterede om hyppigheden af fysisk aggressiv adfærd i børnehavekontekst ved at rangere 8 kategorier, da børnene var 2, 3 og 4 år gamle. Kategorierne var en del af et sæt med spørgeundersøgelser, der blev sendt til børnehaverne omkring børnenes fødselsdage, med anmodning om, at den lærer, der kendte barnet bedst, ville gennemføre spørgeundersøgelsen. Forældrene gennemførte en databaseret version af en tilsvarende rangeringsskala. Derudover blev lærerne også bedt om at indikere andre børn i samme gruppe med adfærdsudfordringer, der kunne påvirke de andre børn.

Referencer

Ribeiro, L. A. & Zachrisson, H. D. (2019). "Peer Effects on Aggressive Behavior in Norwegian Child Care Centers". Child Development, 90(3):876-893.