Ord i interaktion: En lärares organisering av ett klassamtal om ordsammansättning

Forfatter
Näslund, S.
Kilde
Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 13(2):151–167.
År
2018

Formål

Målet med studiet er at undersøge, hvordan en pædagog organiserer en samtale om ordsammensætninger i en førskolegruppe, hvor de fleste børn har svensk som andetsprog. Undersøgelsen undersøger, hvordan pædagogen opnår konkretiseringen af ord og ordsammensætningssystemet, elevgenerering af ord samt gentagelse af ordene gennem måden, hun organiserer undervisningen på.

Resultat

Resultaterne viser, at læreren opnår at konkretisere undervisningen ved at lade eleverne opleve ordenes referenter både visuelt og rumligt, gennem elevgenerering af ord ved at lade eleverne selv løse ordformationer, ved gentagelse af ord og ved at lade eleverne rette egne sproglige fejl. Læreren illustrerede ordsammensætningerne ved at bruge navne på forskellige kropsdele og sætte dem sammen med andre ord (for eksempel fodbold). Ud fra elevernes reaktioner virkede det, som om undervisningsoplægget engagerede dem. Forfatteren mener, at studiet bidrager til at fremme meningsfulde undervisningsmetoder i svensk som andetsprog.

Design

Det empiriske materiale indgår i et korpus af videooptagelser, der blev lavet i perioden 2012-2014 som en del af forskningsprojektet Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum. Den to minutter lange videosekvens, der analyseres i denne undersøgelse, er fra en undervisningssession om ordsammensætning for en førskolegruppe, hvor de fleste af børnene havde svensk som andetsprog. Undersøgelsen fokuserer især på et af børnene, seksårige "Samir", der er nybegynder i svensk.

Referencer

Näslund, S. (2018). “Ord i interaktion: En lärares organisering av ett klassamtal om ordsammansättning”. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 13(2):151–167.