Individual children’s interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools

Forfatter
Slot, P. L. & Bleses, D.
Kilde
Learning and Individual Differences, 61:68–76
År
2018

Formål

Social kompetence i førskolen, der er defineret som børns succes i samspillet med jævnaldrende og lærere, samt adaptive klasseværelser og opgaverelateret adfærd, har vist sig at prædikere senere positive sociale, emotionelle og akademiske resultater samt skoleresultater. Undersøgelsens formål er: i) at undersøge anvendeligheden af inCLASS Pre-K i danske førskoler bestående af forskellige kulturelle kontekster, ii) at vurdere børns brede sociale kompetence ved at se på deres samspil med jævnaldrende lærere og opgaver, iii) at studere, i hvilken grad inCLASS Pre-K fanger individuelle forskelligheder blandt børn, afhængigt af alder, køn og sproglig baggrund.

Resultat

Fundene afslørede kun få individuelle forskelle blandt børnenes adfærd, hvor drengene var involveret i lidt flere konflikter end pigerne. Desuden klarede ældre børn sig dårligere end yngre inden for socialisering blandt jævnaldrende og opgaveorientering, og de havde flere konflikter sammenlignet med yngre børn. Disse forskelle blev mindre eller forsvandt, når man kontrollerede for medianalderen i klasseværelset.

Design

Dette observationsstudie brugte data fra et RCT-studie med 184 børn. 25 førskolebørn fra tre kommuner blev bedt om at deltage i studiet. Der blev gennemført en dybere undersøgelse af læringsmiljøet, og de ansatte i førskolerne blev bedt om at rangordne børnenes engagement, adfærdsvanskeligheder og behov for opfølgning. Både tværsnitsanalyse og longitudinel analyse blev brugt.

Referencer

Slot, P. L. & Bleses, D. (2018). “Individual children’s interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools”. Learning and Individual Differences, 61:68–76.